Erik, 44 jaar

Burn-out
Na de zomer (2014) merkte ik dat ik niet uitgerust was, en niet de energie had om weer lekker aan het werk te gaan. In de voorgaande periode is er op mijn werk

een reorganisatie geweest wat geresulteerd heeft in een hogere werkdruk. 

Ook taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn anders gepositioneerd waardoor mijn functie niet meer aansloot bij mijn eigen drijfveren, hierdoor verloor ik energie door mijn werk. Ook is mijn vader na een ziekbed van 2 jaar overleden en in dezelfde periode is mijn schoonvader ongeneeslijk ziek verklaard. Dit gaf op het thuisfront ook veel regelwerk, en stress. Eind 2013 ben ik ook begonnen met een universitaire studie waar ik veel energie in heb gestoken. Dit alles bij elkaar was zowel geestelijk als lichamelijk te veel. Dit resulteerde in slecht slapen en lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en spanning in de buik. Waardoor ik op zoek ben gegaan naar begeleiding om e.e.a. weer in het juiste perspectief te plaatsen. Al surfend op het internet sprak mij de inhoud van de website van psycholoog Noordwijk mij direct aan. Het telefonisch contact was prettig en ik kon binnen een week bij Merel terecht. Ervaring psycholoog Noordwijk: In de prettige gespreken met Merel heeft zij mij inzichten en handreikingen gegeven waardoor ik mijn ervaringen van de afgelopen periode weer in de juiste verhouding heb kunnen plaatsen. De handreikingen zijn met name zinvol omdat je dit in allerlei situaties kan toepassen. Het resultaat is  dat het met mijn energie huishouding beter gaat, ik een beslissing heb genomen om met mijn functie te stoppen en dat de afronding van mijn studie mij een passende baan gaat opleveren.

Contactgegevens:

Psycholoog Noordwijk
Merel Hovestad MSc
T: 06 11 48 21 92
E:  info@psycholoog-noordwijk.nl


Praktijkadres:

Locatie 'de Vonk'
Westeinde 94
2211 XS Noordwijkerhout

© 2024 Psycholoog Noordwijk. All Rights Reserved.

Whatsapp